Wikia


In begin maart 2000 werd er een onderzoekscommissie aangesteld, bekend als de Commissie 2000, die de opdracht heeft gekregen de structuur en de besluitvorming van de club te bestuderen en aanbevelingen op te stellen. Onderdelen van de studie zijn het raakvlak tussen vereniging en het bedrijf alsmede de technische structuur. [1]

Uit het raport van de commissie werd besloten dat het bestuur van Ajax van vijf leden naar drie leden werd ingekrimpt. [2] Bestuursleden Jaap Ellerbroek en Donald Feldman moesten daardoor aftreden. [3] Het voorstel dat Michael van Praag deed voor een maximale bestuurstermijn werd aangenomen. Dat betekent dat een bestuurslid maximaal twee keer mag worden herkozen en zo maximaal negen jaar zitting kan hebben. Ook werd er besloten dat er een Technisch Directeur moest komen bij Ajax, die de opleiding, de scouting, het betaald voetbal en de internationale filialen moest sturen. [2]

LedenEdit

Ook Johan Cruijff heeft constructief meegewerkt. [2]

FootnotesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki